Integrace tlačítka PaySec do webu

Každý, kdo se trochu pohybuje po internetu, zvláště pak si stahoval nějaký freeware přímo ze stránek autorů, dozajista narazil na tlačítko Donate, umožňující pomocí internetové peněženky PayPal přispět na vývoj. Možnost na své stránky integrovat toto tlačítka nabízí i PaySec a zvládne to i naprostý laik, co se kolem tvorby webu nikdy nemotal.

Jako první krok je nutné si v menu vybrat záložku Správa Konta, pod níž se nachází veškeré možnosti nastavení účtu. Jako třetí je zde záložka platební tlačítko. Po kliknutí na tuto možnost se dostáváme na stránku, kde si lze nakonfigurovat, jak bude tlačítko vypadat a jaké bude mít parametry. Jako první přichází na řadu volba toho nejvhodnějšího vzhledu. K dispozici je jak statická, tak i dynamická varianta.

Volba vzhledu tlačítka

Po zvolení nejvhodnějšího kousku je vhodná chvíle se rozhodnout, kolik by měl případný plátce odeslat. K volbě je tu možnost nastavení fixní nebo volitelné částky. V případě, že o výší příspěvku mají rozhodnou dárci sami ponechá se zaškrtnuta první možnost. V případě, že se však má jednat o platbu za nějakou službu s jasně danou cenou stačí překliknout zátržítko a dopsat adekvátní sumu.

Nastavení zasílané částky

Když už je tlačítko vytvořené a je nastavena i jeho finanční hodnota, je pravý čas mu přiřadit i funkční hodnotu. Do políčka identifikace platby se může uvést např. sponzorský dar, zkrátka něco, aby odesilatel jasně věděl, za co má platbu provést. Aby nás však po jejím příchodu nezaskočilo její připsání je tu i popis platby, tedy informace proč byla na náš účet připsána. Jelikož stisknutí tlačítka přesměruje na stránky Paysec, máme tu i možnost nastavit, kam se má návštěvník vrátit po dokončení transakce. Můžeme ho zpět přesměrovat na úvodní stránku našeho webu či ho třeba po provedení platby nasměrovat na stránku s poděkováním. Volba je jen na každém z nás.

Nastavení funkčnosti tlačítka

Nyní je již tlačítko připravené na integraci do webu a stačí stisknout Vytvořit. V okně pod tabulkou s nastavením se vygeneruje zdrojový kód, jenž se vloží do příslušného místa na stránce.