Úrovně ověření účtu PaySec

PaySec lze pro svoji potřebu plně využívat i bez nutnosti potvrzení své identity. Avšak v případě, kdy se účet veden jako neověřený existuje reálná naděje, že narazíte na strop limitů, za něž nebudete puštěny. V podstatě to znamená, že ročně můžete přes PaySec utratit maximálně 58 000 Kč, případně si z něho převést na bankovní účet 23 000 Kč. Dalším omezením je ještě výše maximálního zůstatku stanovena na 60 000, což však zase až tak nepálí. Ve chvíli, kdy tyto limity překročíte, je nutné pro další využívání prokázat svoji identitu.

Vlastníte-li účet u ČSOB nebo poštovní spořitelny, defakto tento krok odpadá. Stačí, aby byl tento bankovní účet propojen jako jediný s PaySec a jeho majitel automaticky získává status zaručený. Zde již nejsou žádné limity pro odesílané či přijímané platby, jediné co zůstává je maximální zůstatek, nepřevyšující sto tisícovou hranici. U majitelů účtů v jiném bankovním domě je potřeba získat status ověřený. Pro něj je potřeba v osobním nastavení zvolit položku ověření. Pod ní se skrývá formulář, v němž je nutné vyplnit osobní údaje, tedy jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo. Dále pak zadat adresu trvalého bydliště, případně přechodné bydliště a doklad, jímž hodláte prokázat svoji totožnost. Po stisknutí tlačítka pokračovat si tyto údaje ještě můžeme překontrolovat, před stisknutím tlačítka vytisknout. Takto vytištěný dokument je poté nutné donést na obchodní místo Poštovní spořitelny.